Countdown Widget

កម្មវិធីការគាំទ្រការអប់រំនិងបណ្តាញយុវជន

កម្មវិធីការគាំទ្រការអប់រំនិងបណ្តាញយុវជន (គ.អ.ប.យ) គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ជួយយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចដែលរៀនចប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យត្រៀមនឹងឡើងមករៀនមកមហាវិទ្យាល័យ។ សកម្មភាពបំបងនៃកម្មវិធីនេះជួយស្វែងរកអារហារូបករណ៏ ទីកន្លែងស្នាក់នៅ និង តម្រែតម្រង់ទិសសិស្សជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារៀនបន្ត។

ចុចអាចបន្ត

កម្មវិធីគាំទ្រសហគមន៏

កម្មវិធីគាំទ្រសហគមន៏ (ក.គ.ស) គឺជាកម្មវិធីស្នូលមួយនៃសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាដែលធ្វើការផ្តោតទៅលើការគាំទ្រសហគមន៏ទៅលើការ តស៊ូមតិ ធ្វើយុទ្ធនាការ បង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីសិទ្ធិ ច្បាប់ ការចងក្រងជនជាតិដើមភាគ នៅតាមសហគមន៏ផ្ទាល់។

ចុចអានបន្ត

កម្មវិធីទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

កម្មវិធីទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (ក.ទ.អ.ផ) គឺជាកម្មវិធីស្នូលមួយដែរសម្រាប់ជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏របស់សមាគម ធ្វើការទៅលើការបោះពុម្ភ ផលិតប្រឹតិបត្រនានានៃលទ្ធផលសកម្មភាពគម្រោង ផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន និង ជួយការងារការិយាល័យអំពីប្រព័ន្ធសេវាកម្មអ៊ីនធើណេត។

ចុចអានបន្ត

សកម្មភាពរបស់ពួកយើង

សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មី

30 Jun
JOB ANNOUNCEMENT

Introduction CIYA was established by a group of Cambodian Indigenous students in Phnom Penh in 2005 and...

សកម្មភាពថ្មីៗ

30 Jun
JOB ANNOUNCEMENT

Introduction CIYA was established by a group of Cambodian Indigenous students in Phnom Penh in 2005 and...

សកម្មភាពកន្លងមក

18 Jun
កម្មវិធីអាហារសាមគ្គីសម្រាប់ប្រចាំខែមិថុនា២០១៧នៃសមាជិក ស៊ីយ៉ា ភ្នំពេញ

សម្រាប់ពាក់កណ្តាលនៃខែមិថុនានេះសម្រាប់សមាជិករបស់ សមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា ស.យ.ជ.ក នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ក្រុមសមាជិកបានប្រជុំរៀបចំកម្មវិធីអាហារសាមគ្គីតាមផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុម។ របៀបវារៈ ឬ កម្មវិធីសំខាន់ៗនៅក្នុងព្រឹត្តិការនៃកម្មវិធីអាហារសាមគ្គីនេះគឺមាន៖  ទី១.ការបើកម្មវិធីដោយលោកតំណាងសមាគម លោក ង៉ាច សាមីន​ ដែលជាតំណាងសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា ទី២. កម្មវិធីសែនព្រេនតាមប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិច...

រយៈពេលអនុវត្តគម្រោង

គម្រោងសម្ព័ន្ធសហគមន៍ ជនជាតិដើមភាគតិចសម្រាប់សិទ្ធិ និងធនធានធម្មជាតិវប្បធម៍ និងជីវៈចម្រុះ

គម្រោង ការកាន់កាប់លើសិទ្ធិដីធ្លីតាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច

គម្រោង ពង្រឹងជនជាតិដើមភាគតិច ការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការតស៊ូមតិ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គម្រោងការពង្រឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទំនាស់ដីធ្លី

គម្រោង កម្ពស់បណ្តាញយុវជន ដើម្បីការពារសិទ្ធិដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិជនជាតិដើមភាគតិច

គម្រោងសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ជីវភាព សុខមាលភាព របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

អរគុណសម្រាប់ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់
លោក/លោកស្រី

យើងជាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាំងពីយូរល់ងណាស់មកហើយ។ យើងជាក្រុមដែលសព្វថ្ងៃមានការប្រឈមទៅលើបញ្ហាជាច្រើន ដូចជាការអភិវឌ្ឍ បាត់បង់ដីធ្លី ព្រៃឈើ សុខភាព ការអប់រំ ភាសាជាដើម។

យើងខ្ញុំខំប្រឹងស្វះស្វែងណាស់ក្នុងការរកដំណោះស្រាយ បញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅតាមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ពួកយើង និង ត្រូវការជំនួយគាំទ្រផ្នែកចំណេះដឹង ស្មារតី ថវិការ និង កម្លាំងចិត្តផងដែរ។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

វីដេអូរបស់ពួកយើង

ប្រវត្តិសង្ខេបសមាគម

សមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា (ស.យ.ជ.ក) បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៥។ សមាគម ស.យ.ជ.ក នេះគឺជាសមាគមនៃជនជាតិដើមភាគតិច ដែលមានយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចចូលរួមច្រើន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល ហើយក៏ជាស្ថាប័នសមាគមនៃជនជាតិដើមភាគតិចថ្នាក់ជាតិជាលើកដំបូងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨ សមាគម ស.យ.ជ.ក បានចុះឈ្មោះជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ។ បន្ទាប់ពីប្រាំឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ស.យ.ជ.ក បានក្លាយជាខ្លាំងនិងកំពុងដើរ​​តួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលក្នុងចំណោមអង្គការដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍និងអង្គការជនជាតិដើមភាគតិច។

បើធៀបទៅនឹងការចាប់ផ្តើមនៃសមាគមនេះដែលមានសមាជិកប្រាំបួននាក់ប៉ុណ្ណោះ, ឥឡូវនេះស.យ.ជ.ក មានសមាជិកជាងប្រាំរយនាក់និងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តចំនួនប្រាំបីនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសាមសិបពីរកន្លែងដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅជាច្រើន។
ចុចអានបន្ត

ម្ចាស់ជំនួយ


Comments are closed.

Countdown Widget